Volgens Rein Philips van Droogteschade.nl ontvangen boeren en tuinders vaak geen of te weinig schadevergoeding als gevolg van grondwateronttrekking. Zijn bedrijf wil boeren bundelen om zo collectief een sterke partij te zijn tegenover drinkwaterbedrijven en industriële onttrekkers van grondwater.