LTO Nederland steunt het initiatief van Droogteschade.nl om boeren te compenseren voor grondwateronttrekking. Door grondwater te gebruiken voor drinkwatervoorziening hebben agrariërs te maken met verminderende gewasopbrengsten. De droge zomer draagt bij aan de urgentie voor een redelijke schadeloosstelling, vindt LTO Nederland.

Afgelopen jaren heeft LTO Nederland vastgesteld dat de invloed van grondwaterwinning op de grondwaterstand, en daarmee de droogteschade, groter is dan waarvan werd uitgegaan. Dat blijkt uit publicaties en analyses van gezaghebbende hydrologen. Daarover heeft LTO Nederland meermalen via de vereniging van waterbedrijven Vewin met waterleidingbedrijven gesproken.