Op 8 juni 2022 is de collectieve belangenbehartiger Stichting Droogteschade Waterwinning (SDW) gelanceerd. SDW treedt op voor de belangen van alle grondgebruikers in de landbouw die extra droogteschade lijden door grondwaterwinning voor huishoudens en industrie. SDW kan als collectieve belangenbehartiger dienen als gesprekspartner van de schadeveroorzakers en andere betrokken partijen. Als dat niets oplevert, dan kan SDW de zaak ik een collectieve procedure aan de rechter voorleggen. SDW wordt ondersteund en gefinancierd door DNL en deelnemers van DNL worden automatisch ook aangemeld voor de actie van SDW (zonder extra kosten en alles blijft 100% no cure, no pay). Lees meer over SDW op haar website.