Op 15 juni 2020 is Waterwijzer Landbouw (WWL) voor de 10 meest voorkomende gewassen vrijgegeven voor toepassing in de praktijk. De WWL is bedoeld om de effecten van allerlei waterhuishoudkundige ingrepen op de landbouwopbrengsten te bepalen. LTO Nederland betwijfelt of de WWL al klaar is voor gebruik in de praktijk, omdat de uitkomsten van de WWL volgens een recente studie onverklaarbare verschillen laat zien met de huidige methode (HELP).