Voorwaarden

De voorwaarden in het kort:

  • U geeft ons een exclusieve machtiging om namens u te onderhandelen, een schikking te treffen, te procederen en alles te doen wat nodig is om een schadevergoeding voor u te realiseren.

  • U betaalt ons geen bijdrage vooraf.

  • Bij succes ontvangen wij uit de gerealiseerde opbrengst 25% (exclusief BTW). Dat is inclusief alle door ons gemaakte kosten. U ontvangt dus altijd 75% van de gerealiseerde opbrengst. Realiseren wij geen opbrengst voor u, dan bent u ons niets verschuldigd.

  • De overeenkomst en machtiging aan Droogteschade.nl loopt door totdat een schikking is getroffen of de rechter definitief uitspraak heeft gedaan en de schade tot het moment van de schikking of uitspraak volledig is afgewikkeld. Daarna eindigt de overeenkomst automatisch en is 100% van de gerealiseerde (verbeterde) jaarlijkse schadevergoeding voor u en bent u ons niets meer verschuldigd.

  • Wij dragen het risico voor alle kosten, zoals kosten voor hydrologisch deskundigen, advocaten en onze eigen organisatie.

  • De machtiging heeft alleen betrekking op schade die u nog niet vergoed krijgt. Uw eventuele bestaande regeling wordt niet aangetast.

  • Wij beslissen uiteindelijk over het aanvaarden van een schikking voor een betere schaderegeling. Over een collectieve regeling zullen wij vooraf overleg plegen met LTO-Nederland.

  • In de periode januari t/m maart 2019 inventariseren wij het aantal deelnemers en de schade die zij vertegenwoordigen en nemen op basis daarvan een beslissing over de vraag of de actie op no-cure-no-pay-basis kan worden voortgezet en, zo ja, op welke wijze.

  • Als wij de actie staken, eindigt de overeenkomst, behoudt u al uw rechten en betaalt u ons niets.

  • Zie voor een objectieve analyse van onze actie en de voorwaarden deze nieuwsbrief van Flynth adviseurs en accountants.