Voorwaarden

De voorwaarden in het kort:

  • U geeft ons een exclusieve machtiging om namens u te onderhandelen, een schikking te treffen, te procederen en alles te doen wat nodig is om een schadevergoeding voor u te realiseren.

  • U betaalt ons geen bijdrage vooraf.

  • Bij succes ontvangen wij uit de gerealiseerde opbrengst 35% (exclusief BTW). Dat is inclusief alle door ons gemaakte kosten. U ontvangt dus altijd 65% van de gerealiseerde opbrengst. Realiseren wij geen opbrengst voor u, dan bent u ons niets verschuldigd.

  • De overeenkomst en machtiging aan Droogteschade.nl loopt door tot vijf jaar nadat een schikking is getroffen of de rechter definitief uitspraak heeft gedaan. Daarna eindigt de overeenkomst automatisch en is 100% van de gerealiseerde (verbeterde) jaarlijkse schadevergoeding voor u en bent u ons niets meer verschuldigd.

  • Wij dragen het risico voor alle kosten, zoals kosten voor hydrologisch deskundigen, advocaten en onze eigen organisatie.

  • De machtiging heeft alleen betrekking op schade die u nog niet vergoed krijgt. Uw eventuele bestaande regeling wordt niet aangetast.

  • Wij beslissen uiteindelijk over het aanvaarden van een schikking voor een betere schaderegeling. Over een collectieve regeling zullen wij vooraf overleg plegen met LTO-Nederland.

  • In de periode januari t/m maart 2019 inventariseren wij het aantal deelnemers en de schade die zij vertegenwoordigen en nemen op basis daarvan een beslissing over de vraag of de actie op no-cure-no-pay-basis kan worden voortgezet en, zo ja, op welke wijze.

  • Als wij de actie staken, eindigt de overeenkomst, behoudt u al uw rechten en betaalt u ons niets.

  • Zie voor een objectieve analyse van onze actie en de voorwaarden deze nieuwsbrief van Flynth adviseurs en accountants.