Wat is droogteschade?

Het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening heeft effect op de grondwaterstand. Deze verandering van de grondwaterstand kan schade veroorzaken aan landbouwbedrijven in de omgeving van de winplaatsen. Deze schade bestaat bijvoorbeeld uit verminderde gewasopbrengsten en de noodzaak om ruwvoer bij te kopen. Uit hydrologisch onderzoek in opdracht van Droogteschade.nl blijkt dat boeren landelijk gezien veel te weinig schadevergoeding ontvangen. 

Juridisch kader vergoeding droogteschade

  • De Waterwet verplicht landbouwbedrijven om grondwateronttrekking toe te staan.

  • De Waterwet verplicht de drinkwaterbedrijven en andere industriële grondwateronttrekkers om de schade die landbouwbedrijven daardoor lijden te voorkomen of volledig te vergoeden.

  • Landbouwbedrijven kunnen de provincie verzoeken een onderzoek te starten naar schade door grondwateronttrekking aan hun percelen. Dit onderzoek wordt in opdracht van de betrokken provincie uitgevoerd door de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG).

  • Als landbouwers en grondwateronttrekkers onderling niet tot goede afspraken over schadevergoeding komen, kan een procedure worden gestart bij de burgerlijke rechter.