Bevindingen onderzoek

Hier kunt u de managementsamenvatting downloaden van het onderzoek dat Jan van Bakel (De Bakelse Stroom) en Jacco Hoogewoud (Advies in Water) in opdracht van Droogteschade.nl hebben uitgevoerd naar de effecten van permanente grondwateronttrekkingen door waterleidingbedrijven op de landbouw in Nederland (PDF).