🡇
pdf - 3.4 MiB
Datum16/12/2019
Downloads814
AuteurDe Bakelse Stroom en Advies in Water
Verkennende studie met LHM en HELP naar de effecten van permanente grondwateronttrekkingen door waterleidingbedrijven voor de landbouw in Nederland. Met het Landelijk Hydrologisch Model is berekend hoeveel de grondwaterstand in delen van Nederland verlaagd wordt door grondwaterwinningen door waterleidingbedrijven. Door toepassing van de HELP-methodiek is vervolgens berekend dat de schade in heel Nederland meer dan 15 miljoen euro per jaar bedraagt. Dit komt overeen met eerdere schattingen op basis van eenvoudigere aannames. Alhoewel het hier gaat om berekeningen met een landelijk model is het verschil in berekende schade en uitgekeerde schade aanzienlijk. De aanbeveling is om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van dit verschil.