ZETTEN/ HETEREN/ HUISSEN – Betuwse boeren binden de strijd aan met waterwinbedrijven. Zij claimen recht te hebben op een schadevergoeding vanwege schade aan hun gewassen.

Door heel Nederland hebben waterwinbedrijven zogeheten droogteschaderegelingen getroffen, om schade door winning van grondwater te compenseren. De Betuwe hoort bij de gebieden waar gewassen van boeren zouden zijn beschadigd, maar Vitens heeft in het hele gebied nooit boeren gecompenseerd.