Hydrologisch onderzoek laat zien dat de schade aan de landbouw door drinkwaterwinning jaarlijks zo’n € 15 miljoen bedraagt. Waterbedrijven keren jaarlijks ongeveer € 3 miljoen uit.

Boeren die schade hebben door drinkwaterwinning uit grondwater onder hun percelen, kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding. Het proces om aanspraak te maken op een vergoeding verloopt normaliter via provincie of het drinkwaterbedrijf. Maar het proces duurt lang en het is voor boeren lastig te controleren of zij ook voldoende schade vergoed krijgen, merkt Rein Philips. Hij is jurist en is droogteschade.nl gestart om boeren te helpen de overige € 12 miljoen ook uitgekeerd te krijgen.